Календар публиковања, 2018.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
02.07.20182017. Индустријска производња (PRODCOM), (претходни подаци)
02.07.20182017. БИЛТЕН - ПОЉОПРИВРЕДА, 2018.
02.07.2018мај 2018. Индекси промета индустријe
02.07.2018мај 2018. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
02.07.2018мај 2018. Клање стоке и живине у кланицама
02.07.2018мај 2018. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
10.07.20182018. Анкета о радној снази (претходни подаци)
10.07.2018мај 2018. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
16.07.20182017. Бруто домаћи производ по производном приступу (претходни подаци)
16.07.20182017. Бруто домаћи производ по доходовном приступу (претходни подаци)
16.07.20182017. Инвестиције (претходни подаци)
16.07.20182018. Површине и засади на крају прољећне сјетве
16.07.2018март 2018. Запослени
20.07.20182017. БИЛТЕН - ЦИЈЕНЕ, 2018.
20.07.2018прво тромјесечје 2018. Тромјесечни бруто домаћи производ
23.07.2018јун 2018. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
23.07.2018јун 2018. Индекси запослених у индустрији
23.07.2018јун 2018. Просјечне плате запослених
23.07.2018јун 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
23.07.2018јун 2018. Индекси потрошачких цијена
23.07.2018јун 2018. Просјечне потрошачке цијене
23.07.2018јун 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
23.07.2018јун 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
23.07.2018јун 2018. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
23.07.2018јун 2018. Саопштење за медије
24.07.2018јун 2018. Трговина на мало
25.07.2018јун 2018. Активности инкубаторских станица
25.07.2018јун 2018. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.07.2018друго тромјесечје 2018. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
27.07.2018јун 2018. Број долазака и ноћења туриста
30.07.2018јун 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
30.07.2018јун 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.07.2018јун 2018. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.07.2018јун 2018. Клање стоке и живине у кланицама
30.07.2018јун 2008. Индекси промета индустријe
30.07.2018јун 2018. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама