Календар публиковања, 2017.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.08.20172016. БИЛТЕН - ШУМАРСТВО, бр. 17
04.08.2017друго тромјесечје 2017. Индекси производње у грађевинарству
07.08.20172016. Робна размјена Републике Српске с иностранством (€)
07.08.20172016. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM)
07.08.20172016. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($)
09.08.2017јун 2017. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
09.08.2017друго тромјесечје 2017. Издате грађевинске дозволе
09.08.2017друго тромјесечје 2017. Цијене продатих нових станова
21.08.20172016. БИЛТЕН - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, бр. 15
21.08.2017друго тромјесечје 2017. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
22.08.2017јул 2017. Индекси индустријске производње
22.08.2017јул 2017. Индекси запослених у индустрији
22.08.2017јул 2017. Просјечне плате запослених
22.08.2017јул 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.08.2017јул 2017. Индекси потрошачких цијена
22.08.2017јул 2017. Просјечне потрошачке цијене
22.08.2017јул 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.08.2017јул 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.08.2017јул 2017. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.08.2017јул 2017. Саопштење за медије
24.08.2017друго тромјесечје 2017. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
24.08.2017јул 2017. Трговина на мало
25.08.2017друго тромјесечје 2017. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
25.08.2017друго тромјесечје 2017. Поштанске и телекомуникационе услуге
25.08.2017јул 2017. Активности инкубаторских станица
25.08.2017јул 2017. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
28.08.2017јул 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.08.2017јул 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
28.08.2017јул 2017. Број долазака и ноћења туриста
30.08.2017друго тромјесечје 2017. Индекси цијена у пољопривреди
30.08.2017јул 2017. Индекси промета индустријe
30.08.2017јул 2017. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.08.2017јул 2017. Клање стоке и живине у кланицама
30.08.2017јул 2017. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама