Календар публиковања, 2019.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
02.09.20192018. Јавни водовод
02.09.20192018. Јавна канализација
02.09.20192018. Произведени, прикупљени и одложени отпад
02.09.20192018. Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији
02.09.20192018. Трошкови за заштиту животне средине
05.09.20192018. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске
09.09.2019јул 2019. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
10.09.20192018. БИЛТЕН - ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА, 2019.
10.09.2019друго тромјесечје 2019. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
16.09.2019друго тромјесечје 2019. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
16.09.2019друго тромјесечје 2019. Гранични промет путника и путничких моторних возила
20.09.20192019. Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима
20.09.20192019. Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима
23.09.2019август 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
23.09.2019август 2019. Индекси индустријске производње
23.09.2019август 2019. Индекси запослених у индустрији
23.09.2019август 2019. Просјечне плате запослених
23.09.2019август 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
23.09.2019август 2019. Индекси потрошачких цијена
23.09.2019август 2019. Просјечне потрошачке цијене
23.09.2019август 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
23.09.2019август 2019. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
23.09.2019август 2019. Саопштење за медије
23.09.2019август 2019. Издате грађевинске дозволе
24.09.2019август 2019. Трговина на мало
25.09.2019август 2019. Активности инкубаторских станица
25.09.2019август 2019. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.09.2019август 2019. Број долазака и ноћења туриста
30.09.2019август 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
30.09.2019август 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.09.2019школска година 2018/2019. БИЛТЕН - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2018/2019.
30.09.2019август 2019. Клање стоке и живине у кланицама
30.09.2019август 2019. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.09.20192018. БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, 2019.
30.09.20192018. БИЛТЕН - СПОЉНА ТРГОВИНА, 2019.
30.09.20192019. Остварени приноси раних усјева и воћа
30.09.2019друго тромјесечје 2019. Тромјесечни бруто домаћи производ
30.09.2019август 2019. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.09.2019август 2019. Индекси промета индустријe