Чланци који садрже tag 'производња'
Индекси производње у грађевинарству, треће тромјесечје 2019.
          Укупна десезонирана производња у грађевинарству у трећем тромјесечју 2019. године, у поређењу са претходним тромјесечјем, мања је за 1,4%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом више

Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама, септембар 2019.
          Производња шумских сортимената у септембру 2019. године у односу на септембар 2018. године већа је за 0,7%, док је продаја шумских сортимената мања за 4,9%.   више

БИЛТЕН - КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ, 2019.
         У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о институцијама у области културе и умјетности. Подаци су резултат обраде редовних годишњих извјештаја из области културе и умјетности. Билтен садржи неколико поглавља у којима се дају подаци више

страна 1 од 224 сљедећа