Чланци који садрже tag 'преузмите'
Индекси производње у грађевинарству, треће тромјесечје 2019.
          Укупна десезонирана производња у грађевинарству у трећем тромјесечју 2019. године, у поређењу са претходним тромјесечјем, мања је за 1,4%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом више

Иновативне активности предузећа, 2016-2018.
                                           више

БИЛТЕН - АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ, 2019.
БИЛТЕН - АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ, 2019.           Подаци објављени у овом Билтену су добијени на основу проведене Анкете о радној снази у 2017, 2018. и 2019. години.   Методолошке поставке Анкете су засноване на препорукама и дефиницијама Међународне организације рада (International Labour Organization више

претходна страна 2 од 616 сљедећа