Чланци који садрже tag '2013'
ИНДУСТРИЈА, билтен број 1
  Тематски билтен Индустрија је прва публикација Републичког завода за статистику Републике Српске у којој су приказани најважнији статистички подаци везани за индустријске дјелатности у периоду од 2013. до 2015. године. Индустријске дјелатности према Класификацији дјелатности БИХ 2010 обухватају сљедећа више

Саопштење - Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013, РЕЗУЛТАТИ ПО НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
      Саопштење (pdf)   Табеле (xlsx)   Напомена за кориснике (pdf)       више

Завод објавио резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године
    Републички завод за статистику Републике Српске објавио је у петак 30. децембра, 2016. године резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године.   Резултате Пописа спроведеног на територији Републике Српске Завод је објавио као више

страна 1 од 241 сљедећа