Чланци који садрже tag 'години'
Индекси запослених у индустрији, децембар 2019.
          Број запослених у индустрији у децембру 2019. године у односу напросјечан мјесечни број запослених у 2018. години већи је за 0,2%, у односу наисти мјесец прошле више

Приноси касних усјева, воћа и винограда, 2019.
            На дан 10. новембра 2019. године, у Републици Српској остварена производња кукуруза износила је 894 548 t, што је за 2,3% мање од прошлогодишње производње. више

Емисије гасова са ефектом стаклене баште, 2017.
            Укупна емисија гасова са директним ефектом стаклене баште (искључујући поноре) у Републици Српској у 2017. години износила је 9 321,3 Gg CO2-eq, што је за више

страна 1 од 207 сљедећа