Чланци који садрже tag 'години'
Цијене продатих нових станова, треће тромјесечје 2019.
            Број продатих завршених нових станова у Републици Српској у трећем тромјесечју 2019. године већи је у односу на просјечан број продатих нових станова у 2018. више

Издате грађевинске дозволе, септембар 2019.
            Број издатих грађевинских дозвола за градњу у септембру 2019. године у односу на просјечан број издатих грађевинских дозвола у 2018. години мањи је за 7,8% више

БИЛТЕН - АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ, 2019.
БИЛТЕН - АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ, 2019.           Подаци објављени у овом Билтену су добијени на основу проведене Анкете о радној снази у 2017, 2018. и 2019. години.   Методолошке поставке Анкете су засноване на препорукама и дефиницијама Међународне организације рада (International Labour Organization више

страна 1 од 203 сљедећа