Чланци који садрже tag 'републике'
Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске, треће тромјесечје 2018. (претходни подаци)
          Извозне цијене у трећем тромјесечју 2018. године повећане су за 9,2% у односу на период јануар - децембар 2017. године, док су увозне цијене повећане за више

ОВО ЈЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, 2018.
    Ова публикација намијењена је широком кругу корисника и даје основне показатеље стања и промјена економског и друштвеног живота Републике Српске. За податке у табелама и графиконима испод којих није наведен извор података, извор представљају редовне статистичке активности више

ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2018.
  Објављивањем индикатора одрживог развоја за Републику Српску, Републички завод за статистику настоји да одговори на потребе друштва за систематским увидом и праћењем стања у областима од кључне важности за одрживи развој, као и да пружи основу за креирање и више

страна 1 од 232 сљедећа