Чланци који садрже tag 'републике'
БИЛТЕН - ЦИЈЕНЕ, 2018.
        У овом Билтену Републички завод за статистику Републике Српске објављује податке из области статистике цијена. Кроз индексе потрошачких и произвођачких цијена на свеобухватан начин приказана су кретања малопродајних цијена и цијена произвођача индустријских производа у Републици Српској више

Запослени, март 2018.
            Подаци о запосленима односе се на стање 31. март 2018. године, а добијени су на основу Полугодишњег извјештаја о запосленима и платама запослених (Образац РАД-1 више

Инвестиције, 2017. (претходни подаци)
            У овом Саопштењу објављују се подаци о оствареним инвестицијама у стална средства пословних субјеката на подручју Републике Српске, у текућим цијенама у 2017. години. Подаци више

страна 1 од 217 сљедећа