Чланци који садрже tag 'периоду'
Индекси промета индустријe, јануар 2019.
          Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у јануару 2019. године, у поређењу са децембром 2018. године, већи је за 2,4%. Ако упоредимо промет на домаћем више

Клање стоке и живине у кланицама, јануар 2019.
          Током јануара 2019. године, у поређењу са истим мјесецом 2018. године смањен је број заклане живине за 7,6%, закланих свиња за 10,0%, оваца за 12,5% и више

Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, IV тромјесечје 2018. (исправљено саопштење)
            Количина робе превезене у четвртом тромјесечју 2018. године у односу на исти период претходне године биљежи пад од 7,2%. У истом периоду, пређени пут теретних више

претходна страна 2 од 216 сљедећа