Чланци који садрже tag 'подаци'
Анкета о потрошњи домаћинстава, 2015. година (коначни подаци)
Анкете           Просјечна мјесечна потрошња по домаћинству у Републици Српској у 2015. години била је 1257,11 КМ.   Издаци за храну и безалкохолна пића , становање, више

Доктори наука, 2016. година (претходни подаци)
Образовање             У 2016. години, на високошколским установама у Републици Српској, научни степен доктора наука стекло је 47 кандидата.   Према полној структури 57,4% доктора наука више

Наставници и сарадници на високошколским установама, школска 2016/2017. година (претходни подаци)
Образовање             У школској 2016/2017. години на високошколским установама запослено је 2 775 наставника и сарадника. Изражено еквивалентом пуне запослености укупан број наставника и сарадника је 2 више

страна 1 од 129 сљедећа