Чланци који садрже tag 'подаци'
Финансијска статистика образовања, 2017. (исправљено саопштење)
Образовање           Републички завод за статистику објављује податке о издацима за формално образовање у Републици Српској у 2017. години, добијене на основу спроведеног истраживања финансијске статистике образовања. више

Бруто домаћи производ по производном приступу, 2017.
            У овом саопштењу објављују се подаци о бруто домаћем производу и бруто додатој вриједности за 2016. и 2017. годину. Обрачун је урађен производним приступом, а више

Бруто домаћи производ по расходном приступу, 2017.
            У овом Саопштењу објављују се процијењене компоненте потрошње бруто домаћег производа (БДП) у текућим цијенама и цијенама претходне године за 2016. и 2017. годину, као више

страна 1 од 192 сљедећа