Чланци који садрже tag 'подаци'
МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, септембар 2017.
             Подаци приказани у прегледу  званични су статистички подаци који се прикупљају и обрађују у складу са Статистичким програмом Републике Српске. Поред података које прикупља и више

БИЛТЕН - АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ, бр. 10
  Подаци објављени у овом Билтену су добијени на основу проведене Анкете о радној снази у 2015, 2016. и 2017. години.   Методолошке поставке Анкете су засноване на препорукама и дефиницијама Међународне организације рада (International Labour Organization више

БИЛТЕН - КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ, бр. 15
  У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о институцијама у области културе и умјетности. Подаци су резултат обраде редовних годишњих извјештаја из области културе и умјетности. Билтен садржи неколико поглавља у којима се дају подаци о више

претходна страна 2 од 150 сљедећа