Чланци који садрже tag 'подаци'
Бруто домаћи производ по производном приступу, 2016. (претходни подаци)
            У овом саопштењу објављују се подаци о бруто домаћем производу и бруто додатој вриједности за 2015. и 2016. годину. Обрачун је урађен производним приступом, а више

Запослени, март 2017.
            Подаци о запосленима односе се на стање 31. март 2017. године, а добијени су на основу Полугодишњег извјештаја о запосленима и платама запослених (Образац РАД-1 више

Бруто домаћи производ по доходовном приступу, 2016. (претходни подаци)
          У овом саопштењу објављују се обрачунате доходовне компоненте бруто додате вриједности по институционалним секторима у 2015. и 2016. години. Обрачун је заснован на методолошким поставкама Европског више

претходна страна 2 од 140 сљедећа