Чланци који садрже tag '2014'
Годишња саопштења енергетике, 2014.
          2014.                                 више

Основне школе на крају школске 2015/2016. године (претходни подаци)
Образовање             На крају школске 2015/2016. године 11 931 ученик завршио је школу (IX разред), што је у односу на крај 2014/2015. године више за 255 ученика више

Потрошња у здрaвству, 2015.
            У овом саопштењу објављују се подаци о потрошњи у здравству за 2014. и 2015. годину. Обрачун потрошње у здравству у Републици Српској, покренут је у више

страна 1 од 241 сљедећа