Чланци који садрже tag '2014'
МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, новембар 2016.
           Мјесечни статистички преглед је свеобухватна општа публикација која на једном мјесту даје серију најважнијих показатеља развоја Републике Српске, који су од посебне важности за статистички систем и за које су корисници највише заинтересовани.   У више

Интегрисани систем социјалне заштите, 2013-2014.
            Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2013. години износио је 22,2%, а у 2014 години 23,0%.      Код примитакa више

Емисијe гасова са ефектом стаклене баште, 2014.
            Укупна емисија гасова са директним ефектом стаклене баште (искључујући поноре) у Републици Српској, у 2014. години, износила је 7 738,1 Gg CO2-eq, што је за више

страна 1 од 240 сљедећа