Чланци који садрже tag '2016'
Бруто домаћи производ по доходовном приступу, 2017.
          У овом саопштењу објављују се обрачунате доходовне компоненте бруто додате вриједности по институционалним секторима у 2016. и 2017. години. Обрачун је заснован на методолошким поставкама Европског више

Бруто домаћи производ по расходном приступу, 2017.
            У овом Саопштењу објављују се процијењене компоненте потрошње бруто домаћег производа (БДП) у текућим цијенама и цијенама претходне године за 2016. и 2017. годину, као више

БИЛТЕН - АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ, 2018.
        Подаци објављени у овом Билтену су добијени на основу проведене Анкете о радној снази у 2016, 2017. и 2018. години.   Методолошке поставке Анкете су засноване на препорукама и дефиницијама више

претходна страна 2 од 253 сљедећа