Чланци који садрже tag '2015'
Корисници додатка на дјецу, 2016.
Социјална заштита             Укупан број корисника који су остваривали право на додатак на дјецу у 2016. години износи 23 202, а број дјеце која су користила право на више

Индекси обима пољопривредне производње, 2016.
          Обим пољопривредне бруто производње у 2016. години у односу на предходну 2015. годину, повећан је за 15,2%. На повећање обима пољопривредне производње у 2016. години више

Основни структурни показатељи пословања страних подружница, 2015.
                                          више

страна 1 од 230 сљедећа