Ово је Република Српска 2019.
  Статистички годишњак, 2019.

Градови и општине

Републике Српске, 2018.   

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2017. 

11.12.2019     
11.12.2019     
10.12.2019     
02.12.2019     

Нисте регистровани?