Емисијe гасова са ефектом стаклене баште, 2014.

 

 

 

 

 

 

Укупна емисија гасова са директним ефектом стаклене баште (искључујући поноре) у Републици Српској, у 2014. години, износила је 7 738,1 Gg CO2-eq, што је за 1,6% мање у односу на претходну годину.


Укупној емисији највише доприноси Енергетика, из које потиче 78,4% укупнo емитованих гасова. Из Енергетике је у 2014. години емитовано 6 063,2 Gg CO2-eq, што је на приближно истом нивоу у поређењу са претходном годином. Емисије из Пољопривреде чине 14,2% укупне емисије и мање су за 17,6% у односу на 2013. годину. Управљање отпадом доприноси укупној емисији са 6,2%, што је нешто већи удио него у претходној години, када су ове емисије чиниле 4,9% укупно емитованих гасова са ефектом стаклене баште.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

   

 

 

ДОДАТАК

 

Емисије директних и индиректних гасова са ефектом стаклене баште (серија података 2002-2014.)