Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, јул 2016.     1 350 КМ
Стопа инфлације, јул 2016.   -0,3%
Покривеност увоза извозом, јануар-јул 2016. (претходни податак)   64,9%
Бруто домаћи производ, 2015. година (претходни податак)   9,15 милијарди КМ
Становништво, 2015. година (процјена)   1 415 776

Новости

25.08.2016       
25.08.2016       
25.08.2016       
24.08.2016       
24.08.2016       
22.08.2016       
22.08.2016       
22.08.2016       
22.08.2016       
22.08.2016