Становништво, 2017. (процјена средином године)    1 153 017
Најчешће мушко име новорођенчета, 2017.                СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2017.               МАРИЈА

 Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Mјесечни показатељи
Просјечна бруто плата, јул 2018.     1 361 КМ
Стопа инфлације, јул 2018.   -0,6%
Покривеност увоза извозом, јануар-јул 2018. (претходни податак)
  71,1%
Годишњи показатељи
Бруто домаћи производ, 2017, ESA 2010
  10,08 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2017. 1 331 КМ
Стопа инфлације, 2017. 0,4%

Ново

17.09.2018       
17.09.2018       
10.09.2018       
10.09.2018       
10.09.2018       
10.09.2018       
03.09.2018       
03.09.2018       
03.09.2018       
03.09.2018       
 

             
Ово је Република Српска 2017.
  Статистички годишњак, 2017.

Градови и општине

Републике Српске, 2017.   

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2017.