Становништво, 2018. (процјена средином године)     1 147 902
Најчешће мушко име новорођенчета, 2018.                СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2018.               СОФИЈА

 Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Mјесечни показатељи    
Просјечна бруто плата, јул 2019.     1 417 КМ
Стопа инфлације, јул 2019.   -0,5%
Покривеност увоза извозом, јануар - јул 2019. (претходни податак)
  77,2%
Годишњи показатељи    
Бруто домаћи производ, 2018, ESA 2010
  10,68 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2018.   1 358 КМ
Стопа инфлације, 2018.   1,4%

Ново

20.09.2019       
20.09.2019       
16.09.2019       
16.09.2019       
16.09.2019       
10.09.2019       
10.09.2019       
09.09.2019       
05.09.2019       
02.09.2019       
 

             
Ово је Република Српска 2018.
  Статистички годишњак, 2018.

Градови и општине

Републике Српске, 2018.   

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2017.