Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, август 2016.     1 349 КМ
Стопа инфлације, август 2016.   -0,3%
Покривеност увоза извозом, јануар-август 2016. (претходни податак)   64,9%
Бруто домаћи производ, 2015. година (претходни податак)   9,15 милијарди КМ
Становништво, 2015. година (процјена)   1 415 776

Новости

20.10.2016       
20.10.2016       
20.10.2016       
20.10.2016       
20.10.2016       
17.10.2016       
17.10.2016       
17.10.2016       
10.10.2016       
05.10.2016