Становништво, 2016. (процјена)  1 157 516
Најчешће мушко име новорођенчета, 2016.         СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2016.        МАРИЈА

 Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, август 2017.     1 333 КМ
Стопа инфлације, август 2017.   -0,2%
Покривеност увоза извозом, јануар - август 2017. (претходни податак)
  71,2%
Бруто домаћи производ, 2016, ESA 2010 (претходни подататак)
  9,63 милијардe КМ

Ново

20.10.2017       
20.10.2017       
20.10.2017       
20.10.2017       
20.10.2017       
16.10.2017       
16.10.2017       
16.10.2017       
10.10.2017       
05.10.2017       
 

       
Ово је Република Српска 2016.
  Статистички годишњак, 2016.

Отворена књига о Попису у БиХ 2013.   

(друго, допуњено издање)