Становништво, 2017. (процјена средином године)    1 153 017
Најчешће мушко име новорођенчета, 2017.                СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2017.               МАРИЈА

 Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Mјесечни показатељи
Просјечна бруто плата, септембар 2018.     1 368 КМ
Стопа инфлације, септембар 2018.   0,3%
Покривеност увоза извозом, јануар-септембар 2018. (претходни податак)
  70,7%
Годишњи показатељи
Бруто домаћи производ, 2017, ESA 2010
  10,08 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2017. 1 331 КМ
Стопа инфлације, 2017. 0,4%

Ново

20.11.2018       
20.11.2018       
16.11.2018       
15.11.2018       
15.11.2018       
15.11.2018       
15.11.2018       
15.11.2018       
15.11.2018       
09.11.2018       
 

             
Ово је Република Српска 2017.
  Статистички годишњак, 2017.

Градови и општине

Републике Српске, 2017.   

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2017.