Становништво, 2016. (процјена)  1 157 516
Најчешће мушко име новорођенчета, 2016.         СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2016.        МАРИЈА

 Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, новембар 2017.     1 334 КМ
Стопа инфлације, новембар 2017.   -0,1%
Покривеност увоза извозом, јануар - новембар 2017. (претходни податак)
  71,1%
Бруто домаћи производ, 2016, ESA 2010
  9,63 милијардe КМ

Ново

15.01.2018       
03.01.2018       
03.01.2018       
03.01.2018       
03.01.2018       
29.12.2017       
29.12.2017       
29.12.2017       
28.12.2017       
28.12.2017       
 

       
Ово је Република Српска 2017.
  Статистички годишњак, 2017.

Градови и општине Републике Српске, 2017.