Саобраћај и везе, четврто тромјесечје 2016.

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у четвртом тромјесечју 2016. године у односу на исти период претходне године биљежи пад од 2,1%. У истом периоду, пређени пут теретних возила већи је за 6,0%, а обим рада, исказан у тонским километрима, већи је за 20,2%.


Број превезених путника у друмском саобраћају мањи је за 1,4%. Пређени километри аутобуса мањи су за 10,4%, а обим рада, исказан у путничким километрима, мањи је за 2,9%.


У градско-приградском саобраћају, у периоду октобар-децембар 2016. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса већи је за 6,8%, a број превезених путника већи је за 21,4%.


У жељезничком саобраћају, у четвртом тромјесечју 2016. године, обим превезене робе већи је за 15,0% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима мањи је за 3,1%. Превезено је 11,6% мање путника, а број остварених путничких километара мањи је за 12,3%.


У четвртом тромјесечју 2016. године, број писмоносних пошиљки у односу на исти период прошле године био је мањи за 7,5%, a број пакетских пошиљки већи за 0,9%. Број телеграма био је два пута већи у односу на исти период прошле године.


Промет на аеродромима Републике Српске у четвртом тромјесечју 2016. године биљежи пад у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона био је мањи за 31,5%, док је број летова домаћих авиона био мањи за 47,9%. Број превезених путника страним авионима мањи је за 2,8%.


У четвртом тромјесечју 2016. године број минута разговора у мобилној телефонији већи је за 3,1%, док је број минута разговора у фиксној телефонији мањи за 27,8% у односу на исти период претходне године. Број претплатника у мобилној телефонији мањи је за 7,6% у односу на четврто тромјесечје 2015. године.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

  /