Процјене становништва, 2013 - 2016.

 

 

 

 

 

 

Након објављених резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године Републички завод за статистику је израдио процјена броја становника од 2013. до 2016. године. Ово је прво саопштење са процјенама броја становика заснованим на резултатима добијеним из Пописа 2013. године.Процјена броја становника се објављује по појединачним годинама старости, групама старости и полу на територијалном нивоу јединица локалне самоуправе (градова/општина).

 

У приложеном excel документу налазе се опширнији подаци о процјенама становништва.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /