Индекси цијена у пољопривреди, друго тромјесечје 2017.

 

 

 

 

 

 

Продајне цијене пољопривредних производа у другом тромјесечју 2017. године у односу на просјек продајних цијена из 2010. године више су за 5,8%, a у односу на друго тромјесечје 2016. године ниже су за 0,7%.


Набавне цијене средстава која се користе у пољопривредној производњи у другом тромјесечју 2017. године у односу на просјек набавних цијена из 2010. године више су за 8,5%, док су у односу на друго тромјесечје 2016. године више за 0,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /