Анкета о образовању одраслих, 2016-2017. (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

Републички завод за статистику Републике Српске први пут објављује резултате Анкете о образовању одраслих. Анкетом о образовању одраслих прикупљају се подаци о учешћу лица старости од 25 до 64 године у формалном и неформалном образовању и информалном учењу у претходних 12 мјесеци од дана анкетирања. Анкета је спроведена у периоду од 1. фебруара до 31. марта 2017. године.


У Републици Српској, у посљедњих 12 мјесеци од дана анкетирања, у формалном и/или неформалном образовању учествовало је 10,07% одраслих, док 89,93% одраслих није учествовало ни у формалном, ни у неформалном образовању. У формалном образовању учествовало је 2,32% одраслих, а у неформалном 8,52% одраслих.


У информалном учењу, у посљедњих 12 мјесеци од дана анкетирања, учествовало је 74,0% лица.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење