Јавна канализација, 2016.

 

 

 

 

 

 

Системом јавне канализације у 2016. години испуштено је укупно 26 831 000 m³ отпадних вода, што је за 0,2% више у односу на 2015. годину.


Од укупне количине, 21 209 000 m³ или 79,0% чиниле су отпадне воде из домаћинстава. Најмање отпадних вода потичe из сектора пољопривреде, шумарства и рибарства, 67 000 m³, што чини 0,2% од укупне количине испуштених вода.


У 2016. години у водотоке је испуштено 5,5% мање непречишћених отпадних вода него претходне године, односно 21 846 000 m³, што чини 81,4% од укупне количине испуштених отпадних вода.


Пречишћних отпадних вода било је 2 698 000 m³, што је повећање од 113,1% у односу на 2015. годину. Од укупно пречишћених отпадних вода, 2 466 000 m³ или 91,4% третирано је секундарним поступком, док је преостала количина пречишћена терцијарним третманом.


Дужина канализационе мреже износи 1 723 km. Евидентирано је 120 288 канализационих прикључака.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Истраживање и развој, 2011.   Истраживање и развој, 2011.