Произведени, прикупљени и одложени отпад, 2016.

 

 

 

 

 

 

Количина произведеног комуналног отпада у 2016. години износила je 425 962 t.


Јавна комунална предузећа су прикупила 259 848 t отпада, што је за 7,1% више него у 2015. години. Од укупне количине, највише је прикупљено осталог (мијешаног) комуналног отпада, 250 451 t или 96,4%. Прикупљено је 1 338 t амбалажног отпада, чији је удио у укупно прикупљеном отпаду 0,5%.


На евидентирана општинска одлагалишта трајно је одложено 272 121 t отпада, што је за 2,3% више него претходне године. На други начин одстрањено је 182 t, док је на прераду и даље коришћење предато 2 901 t отпада.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ