Индекси индустријске производње, август 2017.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у августу 2017. године, у поређењу са јулом 2017. године, мања је за 0,4%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у августу 2017. године, у поређењу с августом 2016. године, мања је за 4,9%.


У августу 2017. године у односу на јул 2017. године десезонирана производња интермедијарних производа већа је за 2,5%, нетрајних производа за широку потрошњу за 1,8% и енергије за 1,7%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 0,9% и капиталних производа за 12,9%.


У августу 2017. године у односу на август 2016. године календарски прилагођена производња интермедијарних производа већа је за 9,5%, трајних производа за широку потрошњу за 4,8% и капиталних производа већа за 3,0%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 3,2% и енергије за 17,3%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у августу 2017. године у поређењу са јулом 2017. године у подручју Вађења руда и камена биљежи пад од 0,4%, у подручју Производња и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији пад од 4,1% и у Прерађивачкој индустрији пад од 4,3%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у августу 2017. године у поређењу с августом 2016. године, у подручју Вађења руда и камена биљежи пад од 16,6% и у Производњи и снабдијевању електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији пад од 22,5%, док је у Прерађивачкој индустрији остварен раст од 8,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење