БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, бр. 13

 

   

 

Билтен туризма је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке из наведене области који се прикупљају сваке године према Статистичком програму Републике Српске. Подаци су приказани за период од 2012-2016. године.

 

Билтен туризма приказује податке о доласцима и ноћењима туриста по врсти мјеста, мјесецима, врсти објеката за смјештај (приказани су и смјештајни капацитети по врсти објеката),  земљи пребивалишта и по општинама и градовима.