Интегрисани систем социјалне заштите, 2015. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

 

Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2015. години износио је 22,9%, а у 2014 години 23,0%.


Код примитакa у социјалној заштити у 2015. години, преовладавају социјални доприноси који чине 65,0% од укупних примитака за социјалну заштиту. Доприноси Владе и јединица локалних самоуправа Републике Српске у 2015. години износили су 29,0%.


За накнаде у социјалној заштити у 2015. години издвојено је 93,6% од укупних издатака за социјалну заштиту. Према врсти накнада, највише се издвајало на новчане накнаде. У 2015. години за новчане накнаде издвојено је 66,7%. Највише новчаних и неновчаних накнада било је без провјере материјалног стања и то 97,6% у односу на укупан број издвојених накнада.


Од функција социјалне заштите, највећи дио накнада потрошен је на олакшавање финансијског оптерећења од ризика болести. У 2015. години за накнаде здравствене заштите издвојено је 33,3% што је непромијењено у односу на 2014. годину. За накнаде према функцији Старост издвојено је 29,5%. За функцију Незапосленост издвојено је 1,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Истраживање и развој, 2011.