Интегрисани систем социјалне заштите, 2016.

 

 

 

 

 

 

Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2016. години износио је 22,5%.   

 

Код примитакa у социјалној заштити у 2016. години, преовладавају социјални доприноси који чине 64,4% од укупних примитака за социјалну заштиту. Доприноси Владе и јединица локалних самоуправа Републике Српске у 2016. години износили су 31,6%.

 

За накнаде у социјалној заштити у 2016. години издвојено је 94,2% од укупних издатака за социјалну заштиту. Према врсти накнада, највише се издвајало на новчане накнаде. У 2016. години за новчане накнаде издвојено је 64,7%. Највише новчаних и неновчаних накнада било је без провјере материјалног стања и то 97,7% у односу на укупан број издвојених накнада.

 

Од функција социјалне заштите, највећи дио накнада потрошен је на олакшавање финансијског оптерећења од ризика болести. У 2016. години за накнаде здравствене заштите издвојено је 34,4%. За накнаде према функцији Старост издвојено је 29,3%. За функцију Незапосленост издвојено је 1,3%.      

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Истраживање и развој, 2011.