Наставници основних школа на почетку школске 2017/2018. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2017/2018. године у основним школама било је запослено 8 194 наставника. У односу на почетак 2016/2017. године број наставника није се битније мијењао. Број наставника приказан у еквиваленту пуне запослености у основним школама износио је 7 150,8 наставника.


Са пуним радним временом радило је 5 587 наставника или 68,2%, а са непуним радним временом 2 607 наставника или 31,8%. Учешће жена у укупном броју наставника било је 70,9%. Наставу у нижим разредима изводило је 3 241 наставника, а учешће жена било је 86,8%. У вишим разредима било је 4 953 наставника, а учешће жена је 60,5%.


У старосној структури више од половине наставника је у старосној доби од 25-39 година и тај проценат је 53,5%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/