Индекси обима пољопривредне производње, 2017.

 

 

 

 

 

Обим пољопривредне бруто производње у 2017. години у односу на претходну 2016. годину, мањи је за 12,4%.

 

На смањење обима пољопривредне производње у 2017. години утицало је смањење биљне производње за 27,2%, док је истовремено повећана сточна производња за 4,5%.

 

У укупном оставреном обиму бруто пољопривредне производње у 2017. години, сточна производња учествује са 55,0%, а биљна производња са 45,0%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /