Саопштење за медије, 22. мај 2018.

 

Просјечна нето плата у априлу 840 КМ
Највиша просјечна нето плата у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 352 КМ, а најнижа у подручју Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство 557 КМ


Мјесечна инфлација у априлу 2018. године -1,1%
Годишња инфлација (IV 2018/IV 2017) 1,1%


Календарски прилагођена индустријска производња (I-IV 2018/I-IV 2017.) већа за 4,2%
Број запослених у индустрији (I-IV 2018/I-IV 2017.) већи 3,0%


Покривеност увоза извозом (у периоду I-IV 2018.) 75,1%

 

 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, МАЈ 2018.