Индекси промета индустријe, април 2018.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у априлу 2018. године, у поређењу са мартом 2018. године, већи је за 2,7%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду на домаћем тржишту остварен је раст од 3,1% и на иностраном тржишту  раст од 2,2%.

 

У априлу 2018. године, у поређењу с априлом 2017. године укупни календарски прилагођен промет индустрије, у Републици Српској биљежи раст од 10,8%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 14,5% и на домаћем тржишту раст од 8,0%.

 

У априлу 2018. године у односу на март 2018. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 16,0%,  капиталних производа за 5,4% и трајних производа за широку потрошњу за 3,9%, док је промет интермедијарних производа мањи за 1,5% и нетрајних производа за широку потрошњу за 2,6%.

 

У априлу 2018. године у односу на април 2017. године календарски прилагођен промет енергије већи је за 37,4%, трајних производа за широку потрошњу за 33,0%, интермедијарних производа за 4,8%, нетрајних производа за широку потрошњу за 4,7%, и капиталних производа за 4,0%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење