Саопштење за медије, 23. јул 2018.

 

Просјечна нето плата у јуну 849 КМ
Највиша просјечна нето плата у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 345 КМ, а најнижа у подручју Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство 559 КМ


Мјесечна инфлација у јуну 2018. године -0,2%
Годишња инфлација (VI 2018/VI 2017) 1,6%


Календарски прилагођена индустријска производња (I-VI 2018/I-VI 2017.) већа 5,2%
Број запослених у индустрији (I-VI 2018/I-VI 2017.) већи 2,7%


Покривеност увоза извозом (у периоду I-VI 2018.) 72,8%

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, ЈУЛ 2018.