Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама, јул 2018.

 

 

 

 

 

Вриједност продаjе пољопривредних производа на зеленим пијацама у јулу 2018. године износила је 1 414 693 КМ, што у поређењу са истим мјесецом прошле године представља смањење од 362 443 КМ или 20,4%. У поређењу са јуном 2018. године, вриједност продаје у јулу 2018. године била је мања за 261 656 КМ, или 15,6%.


У структури укупне продаје пољопривредних производа на зеленим пијацама у јулу 2018. године, поврће je учествовало са 38,1%, воће са 20,6%, група Oстали производи са 14,8%, Mлијеко и млијечни производи са 11,4%, Живина и јаја са 7,1%, мед са 4,1%, Жита и производи од жита са 1,9%, Грожђе са 1,1% и Прерађевине воћа са 0,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ