Трошкови за заштиту животне средине, 2017.

 

 

 

 

 

 

Укупни трошкови за заштиту животне средине у подручјима индустрије (B, C, D и E36) и специјализованих произвођача услуга за заштиту животне средине (E, области 37, 38 и 39), у 2017. години износе 85 568 000 КМ, што је за 22,7% више него у 2016. години. Од тога 49,2% или 42 071 000 КМ чине остварене инвестиције, а 50,8% или 43 497 000 КМ су текући трошкови за заштиту животне средине.


Посматрано по областима заштите животне средине, највећа издвајања у 2017. години биљеже се у области заштите ваздуха, 46,8% и области управљања отпадом, 39,9% од укупних трошкова.


Укупно остварене инвестиције у 2017. години веће су за 54,8%, а текући трошкови за 2,2% у односу на претходну годину. Од укупно остварених инвестиција у заштиту животне средине 93,6% остварено је као инвестиција на крају производног процеса, а преосталих 6,4% чине инвестиције у интегрисане технологије. Од укупних текућих трошкова, 72,5% се односи на интерне текуће трошкове, док је 27,5% издвојено за услуге заштите животне средине, односно као екстерни текући трошак.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ