Произведени, прикупљени и одложени отпад, 2017.

 

 

 

 

 

 

Количина произведеног комуналног отпада у 2017. години износила je 391 186 t. Јавна комунална предузећа прикупила су 249 682 t отпада, што је за 3,9% мање него у 2016. години. Од укупне количине, највише је прикупљено осталог (мијешаног) комуналног отпада, 241 269 t или 96,6%. Прикупљено је 1 506 t амбалажног отпада, чији је удио у укупно прикупљеном отпаду 0,6%.


У 2017. години, на евидентирана општинска/градска одлагалишта трајно је одложено 282 956 t отпада, што је за 3,9% више него претходне године. На други начин одстрањено је 373 t, док је на прераду и даље коришћење предато 2 946 t отпада. Евидентирано је 39 одлагалишта отпада.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ