БИЛТЕН - АНКЕТА О ПОТРОШЊИ ДОМАЋИНСТАВА, 2015.

 

     

 

Подаци објављени у овом Билтену добијени су на основу Анкете о потрошњи домаћинстава у 2015. години.


Анкета је спроведена у складу са међународним стандардима и методолошким препорукама Статистичке канцеларије ЕУ (ЕУРОСТАТ), чиме је обезбијеђена међународна упоредивост података.


Подаци добијени из Анкете презентовани су у агрегираном - збирном облику, чиме је, у складу са одредбама Закона о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03), у потпуности обезбјеђена тајност индивидуалних података о домаћинствима и лицима.