Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, август 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у августу 2018. године, у односу на јул 2018. године, у просјеку су више за 0,3%, у односу на август 2017. године више су за 4,6% и односу на децембар 2017. године више су за 3,0%.


Посматрано по намјени потрошње, у августу 2018. године у односу на јул 2018. године, цијене енергије у просјеку више су за 2,6%, цијене капиталних производа више су за 1,1%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,2%, цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 0,1%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење