БИЛТЕН - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2017/2018. (друго, измијењено издање)