Буџетска издвајања за истраживање и развој, 2017 - 2018.

 

 

 

 

 

 

У Републици Српској, буџетска издвајања за истраживање и развој у 2017. години износила су 3 015 461 КМ.


Према секторима, највише средстава било је намијењено високом образовању, 71,0%, затим државном сектору 25,6%, непрофитном сектору 2,3% и пословном сектору 1,0%. Издвајања за истраживање и развој за сектор иностранства није било.


С циљем Општег унапређења знања: Истраживање и развој финансиран из других извора било је издвојено највише средстава (94,4%).


Планирана буџетска средства за истраживање и развој у 2018. години, према усвојеном буџету за 2018. годину, износе 2 919 795 КМ. Већина средства планирана је у циљу Општег унапређења знања: Истраживање и развој финансиран из других извора (84,4%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ