Биланс природног гаса, 2017.

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

Укупан увоз природног гаса у Републику Српску у 2017. години износио је 68 826 000 Sm3, док је за финалну потрошњу у истој години била расположива количина од 66 863 000 Sm3.


Највећи финални потрошач је индустрија са учешћем од 94,1%, слиједе домаћинства са 3,7% и остали потрошачи са 2,1%.


У оквиру финалне потрошње природног гаса у индустрији највише учествује област обојених метала са 99,5% док се у свим осталим индустријским областима укупно потроши 0,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ