Индекси потрошачких цијена, септембар 2018.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској у септембру 2018. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,3%.


У односу на септембар 2017. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 1,6%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у септембру 2018. године у односу на август 2018. године, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 3,3%, индекс одјељка Превоз виши је за 0,8%, индекс одјељка Становање виши је за 0,7%, индекс одјељка Здравство виши је за 0,3% и индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 0,2%. Индекси одјељака Комуникације, Образовање и Ресторани и хотели, остали су непромијењени. Индекс одјељка Остала добра и услуге нижи је за 1,6%, индекс одјељка Рекреација и култура нижи је за 0,5%, индекс одјељка Намјештај и покућствo нижи је за 0,2% и индекс одјељка Алкохолна пића и дуван нижи је за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ