Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, III тромјесечје 2018.

 

 

 

 

 

 

У трећем тромјесечју 2018. године у Републици Српској регистровано је укупно 111 802 возила, што је за 6,2% више у односу на исти период претходне године.


Од укупног броја регистрованих возила 82,4% односи се на путничке аутомобиле, 10,5% на теретна, 4,1% на прикључна возила, а 2,4% на остале категорије возила.


Посматрано по годинама старости возила, 6,0% налази се у категорији старости до 5 година, 39,6% је у категорији старости од 6-15 година, док је 54,4% регистрованих возила старије од 15 година.


Први пут регистровано је 8 382 возила, односно 12,4% више у односу на треће тромјесечје 2017. године.


Укупан број саобраћајних незгода у трећем тромјесечју 2018. године већи је за 5,0% у односу на исти период 2017. године. Број повријеђених лица већи је за 3,0%, а број погинулих лица већи је за 43,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ