Чланци који садрже tag 'број'
БИЛТЕН - АНКЕТА О ПОТРОШЊИ ДОМАЋИНСТАВА, 2015.
          Подаци објављени у овом Билтену добијени су на основу Анкете о потрошњи домаћинстава у 2015. години. Анкета је спроведена у складу са међународним стандардима и методолошким препорукама Статистичке канцеларије ЕУ (ЕУРОСТАТ), чиме је обезбијеђена међународна више

Клање стоке и живине у кланицама, јул 2018.
          Током јула 2018. године, у поређењу са истим мјесецом 2017. године повећан је број заклане живине за 21,4%, док је број закланих свиња мањи за 8,9%, више

Поштанске и телекомуникационе услуге, II тромјесечје 2018.
            У другом тромјесечју 2018. године, број писмоносних пошиљки у односу на исти период прошле године био је већи за 3,0%, a број пакетских пошиљки мањи више

претходна страна 2 од 301 сљедећа