Становништво, 2015. (процјена) 1 415 776
Најчешће мушко име, 2015.
  СТЕФАН                                                                     
Најчешће женско име, 2015.
  МАРИЈА

 

 Индекси потрош. цијена, м/м-12

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, јануар 2017.     1 304 КМ
Стопа инфлације, јануар 2017.   0,9%
Покривеност увоза извозом, јануар 2017. (претходни податак)   92,4%
Бруто домаћи производ, 2015.
  9,15 милијарди КМ

Ново

22.02.2017       
22.02.2017       
22.02.2017       
22.02.2017       
22.02.2017       
22.02.2017       
22.02.2017       
22.02.2017       
20.02.2017       
09.02.2017       
 

       
Ово је Република Српска 2016.
  Статистички годишњак, 2016.
Отворена књига о Попису у БиХ 2013.