Становништво, 2016. (процјена)  1 157 516
Најчешће мушко име новорођенчета, 2016.         СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2016.        МАРИЈА

 Индекси потрош. цијена, м/м-12

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, јун 2017.     1 326 КМ
Стопа инфлације, јун 2017.   -0,4%
Покривеност увоза извозом, јануар - јун 2017. (претходни податак)
  70,4%
Бруто домаћи производ, 2016, ESA 2010 (претходни подататак)
  9,63 милијардe КМ

Ново

21.08.2017       
21.08.2017       
09.08.2017       
09.08.2017       
09.08.2017       
07.08.2017       
07.08.2017       
07.08.2017       
04.08.2017       
01.08.2017       
 

       
Ово је Република Српска 2016.
  Статистички годишњак, 2016.
Отворена књига о Попису у БиХ 2013.