Квалитет у статистици

 

 

 

Политика квалитета
  Политика квалитета Републичког завода за статистику више
 
Анкета о задовољству корисника, 2017.
      Да би испунила потребе корисника, званична статистика мора да буде релевантна, високог квалитета и  дисеминирана у облику који је лако доступан и разумљив корисницима. Један од кључних елемената разумијевања потреба корисника и осигурања квалитета статистичких више
 
Методолошке смјернице за израду извјештаја о квалитету, 2017.
     Квалитет у контексту производње и дисеминације статистике подразумијева обавезу произвођача званичне статистике да извјештавају о квалитету статистичких процеса и производа. На основу Приручника за извјештаје о квалитету Статистичке институције Европске уније, Еуростата, из 2009. године (ЕSS више
 
страна 1 од 2 сљедећа