Чланци који садрже tag 'саопштење'
Просјечне плате запослених, март 2019.
          Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у марту 2019. године износила је 886 КМ и мања је номинално за 1,1%, а реално за 1,3% у више

Индекси запослених у индустрији, март 2019.
          Број запослених у индустрији у марту 2019. године у односу на фебруар 2019. године већи је за 0,2%, док је у односу на исти мјесец прошле више

Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа, март 2019.
        Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа, рачуна се на основу података прикупљених за индекс цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту и индекс цијена произвођача индустријских више

претходна страна 2 од 547 сљедећа