Здравство

 

 

Архива саопштења

Архива саопштења

 

Потрошња у здрaвству, 2017.
            У овом саопштењу објављују се подаци о потрошњи у здравству за период 2012-2017. година ажурирани у складу са измјенама које су достављене од стране Фонда више
 
Здравствена статистика, 2017.
            У сaрадњи са Институтом за jaвно здравство, Републички завод за статистику Републике Српске припремио је статистичко саопштење здравствене статистике. У овом саопштењу дати су основни више
 
Потрошња у здрaвству, 2016.
            У овом саопштењу објављују се подаци о потрошњи у здравству за 2015. и 2016. годину. Обрачун потрошње у здравству у Републици Српској, покренут више
 
страна 1 од 4 сљедећа