Календар публиковања, 2019.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.10.20192018. БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ, 2019.
07.10.20192018. БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, 2019.
10.10.2019август 2019. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.10.20192018. Здравствена статистика
15.10.20192018. Инвестиције
15.10.20192018-2019. Буџетска издвајања за истраживање и развој
21.10.20192018. Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника (претходни подаци)
21.10.20192018. Биланс топлотне енергије
21.10.20192018. Биланс угља
21.10.20192018. Биланс електричне енергије
21.10.20192018. Биланс биогаса
21.10.20192018. Биланс природног гаса
22.10.2019септембар 2019. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.10.2019септембар 2019. Индекси запослених у индустрији
22.10.2019септембар 2019. Просјечне плате запослених
22.10.2019септембар 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.10.2019септембар 2019. Индекси потрошачких цијена
22.10.2019септембар 2019. Просјечне потрошачке цијене
22.10.2019септембар 2019. Саопштење за медије
23.10.2019септембар 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
23.10.2019септембар 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
23.10.2019септембар 2019. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
24.10.2019септембар 2019. Трговина на мало
25.10.2019треће тромјесечје 2019. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
25.10.20192018. Интегрисани систем социјалне заштите (претходни подаци)
25.10.2019септембар 2019. Активности инкубаторских станица
25.10.2019септембар 2019. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
28.10.2019септембар 2019. Број долазака и ноћења туриста
28.10.2019септембар 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.10.2019септембар 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.10.20192018. БИЛТЕН - КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ, 2019.
30.10.2019септембар 2019. Индекси промета индустријe
30.10.2019септембар 2019. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.10.2019септембар 2019. Клање стоке и живине у кланицама
30.10.2019септембар 2019. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
31.10.20192018. БИЛТЕН - АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ, 2019.