Календар публиковања, 2018.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.06.20182013-2017. Процијењен број становника
01.06.20182017. Скраћене (апроксимативне) таблице морталитета
05.06.2018школска година 2017/2018. БИЛТЕН - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2018.
11.06.2018април 2018. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
11.06.2018прво тромјесечје 2018. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
15.06.2018прво тромјесечје 2018. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.06.2018прво тромјесечје 2018. Гранични промет путника и путничких моторних возила
15.06.20182017. Корисници социјалне заштите
15.06.20182017. Установе социјалне заштите за дјецу, омладину и одрасле
15.06.20182017. Малољетни учиниоци кривичних дјела
22.06.20182017. Пунољетни учиниоци кривичних дјела
22.06.2018мај 2018. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.06.2018мај 2018. Индекси запослених у индустрији
22.06.2018мај 2018. Просјечне плате запослених
22.06.2018мај 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.06.2018мај 2018. Индекси потрошачких цијена
22.06.2018мај 2018. Просјечне потрошачке цијене
22.06.2018мај 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.06.2018мај 2018. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.06.2018мај 2018. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.06.2018мај 2018. Саопштење за медије
25.06.2018мај 2018. Активности инкубаторских станица
25.06.2018мај 2018. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.06.2018мај 2018. Трговина на мало
26.06.2018школска година 2017/2018. БИЛТЕН - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, 2018.
27.06.2018мај 2018. Број долазака и ноћења туриста
28.06.2018мај 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
28.06.2018мај 2018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)